Amsterdam is nog niet druk genoeg, adverteert in Londen voor meer volk

Het land van vol en veel, vandaar dat het staatshoofd op de kade het volk uitzwaait als het naar Canada vertrekt. Dat was met tien miljoen mensen. Nu zijn we met zeventien miljoen en met name in Amsterdam is de huizenmarkt compleet verstoord. Wat doe je dan? Juist. 

Te succesvol
De stortvloed aan volk in de hoofstad is onder andere een gevolg van de iAmsterdam-campagne, waarmee toeristen werden gelokt om de crisis te verzachten. Dat ging ten onder aan het eigen succes. Amsterdam is zo druk, dat de middenklasse geen betaalbare woning meer kan vinden. Het probleem zit hem in een overheid die wel het aanbod, maar niet de vraag reguleert. 

In een functionerende vrije markt kan het aanbod de vraag bijbenen, maar meer bouwen is schier onmogelijk, vooral door regulering op het vlak van bestemmingsplannen. Wilt u ergens betaalbare woningen neerzetten, maar verbiedt het bestemmingsplan uit 1857 dit of is er een dwarsgestreepte korenwolf gezien, vergeet het dan maar. Het gevolg: niet meer bakstenen, maar meer schuld op dezelfde baksteen. 

Zo wordt huizen vanzelf beleggingsproducten. Neem dit appartementje van 49 vierkante meter, te koop voor € 10.000 per meter. Waarom zo duur? Er zit al een huurder in die € 30.000 per jaar betaalt. Zo bekeken is het een investering met een rente van zes procent, beduidend hoger dan bij de bank. 

De gemeente heeft de onstuitbare ambitie met de stad in een generatie naar twee miljoen inwoners te tillen. Waarom dat goed zou zijn, Joost mag het weten. Maar om de expansiedrift te stillen moeten we offers worden gebracht, zaken als 'sociale cohesie' moeten we dan maar voor de bus gooien. En als we die ambitie dan hebben met zijn allen, bouw dan ook bij en dat gaat ten koste van het groen en dat wil GroenLinks weer niet. Het komt uit de lengte of de breedte.