Wat zit er eigenlijk in de BV van dat programma Utopia?

Pech, wat is dat? Als de verder behoorlijk verkwikkelijke vriendin het antwoord 'Utopia kijken' geeft op de vraag wat ze wil doen. Een prima smoes om in de financiën van deze hemeltergende treurigheid te duiken. 

Utopia is de laatste bijdrage van SBS aan een slechter Nederland. Een tiental minder geslaagden moet samen een maatschappij maken, vandaar de naam. Het terrein bij Laren hangt vol met camera's, dus wie niets te doen heeft kan het allemaal live meemaken. In de vroege avond wordt er een uur lang teruggeblikt op wat er die dag wel niet is gebeurd. De deelnemers kunnen geld verdienen door de formule te gelde te maken, wat neerkomt op merchandise verkopen.

Dat geld wordt in een bv gestopt en daar hebben de bewoners constant ruzie over. Dus, wat zit er dan in die bv?

Aan de daling van de post Overige Reserves kunnen we opmaken dat er in 2016 een verlies van € 441 is geboekt. De omzet moet wel een groot veelvoud zijn van de overlopende passiva, dat zijn de nog te leveren goederen die al wel gefactureerd zijn. Deze voorraadgrootheid is immers een momentopname van wat er al vooruitbetaald is op 31 december, de omzet zal fors hoger liggen. Dat het resultaat al die jaren zo ontzettend dicht bij de nul ligt, betekent niets anders dan dat het doorgestoken kaart is: Talpa zorgt ervoor dat het altijd op nul uitkomt. Geen enkele ondernemer komt op deze cijfers uit. 

Om interessant te doen voegen we deze grafiek in, met de historie van de post Overige Reserves (bij een kleine vennootschap is dat de winstreserve) en het resultaat dat we daaruit kunnen afleiden. 

Het wil overigens niet erg vlotten met het programma, dus Talpa werpt de deelnemers weer terug de harde realiteit in, op 1 juni van dit jaar om precies te zijn. Laten we dan toch maar een suggestie doen om het programma te redden. Utopia kent een vrouwelijke deelnemer op leeftijd die de naam José draagt en wellicht de meest onaangename personage is uit de poppenkost. Als alle deelnemers zich op haar storten om haar dusdanig tot wanhoop te drijven dat ze een gekke bokkensprong maakt, dan is het wellicht de moeite waard om er nog eens naar te kijken. Veel sterkte met kijken.