CDA-Buma is bang van nepnieuws, maar dat komt vooral van hemzelf

Als een CDA'er je gerust gaat stellen, dan is het tijd om die schuilkelder te stofzuigen. Andersom werkt dat ook zo. CDA-leider Buma is niet bang voor censuur, als de overheid gaat bepalen wat nepnieuws is en wat niet. Want al het nepnieuws komt uit Rusland en daarmee is het juist een overheid die voor het probleem zorgt. Waarom zijn oplossing vervolgens bij zou dragen aan het probleem wordt niet helder, maar wie maalt daar nou om. 

De meest flagrante politieke onzin is deze eeuw helaas van zijn eigen partij gekomen. Het begint al met deze stelling. De Russen zijn het probleem, want ze hebben mogelijk voor een Brexit gezorgd. Die claim is onterecht, want een Britse parlementariër vermoedde dat een Russische trol inderdaad het referendum een kant op probeerde te duwen. Facebook doet daar nu onderzoek naar en dat is nog helemaal niet af. Buma gebruikt daarom later ook het woordje 'mogelijk'. Dat betekent wel dat we een zwaar medicijn gaan inzetten tegen een kwaal die nog niet bewezen aanwezig is. Maar als het 'mogelijk' de Russische overheid is, dan is daarmee zijn eerdere stelling dat al het nepnieuws van de (Russische) overheid komt, op zich al voorbarig en daarmee zelf nepnieuws. 

Gaat u lekker slapen
Een paar maanden geleden al had Buma een geheim onderzoek mogen inzien (zonder naam, dus totaal oncontroleerbaar) waaruit blijkt dat Putin achter de stemmingmakerij tegen Hennis zit. Niks te goedkope mortieren, het is een Russisch complot. Slechts 600 accounts op Twitter waren er nodig om de arme MinDef haar carrière te laten knappen, wederom zonder opgaaf van naam. Die gemene Putin doet echt alles om de militaire stabiliteit van de EU te ondermijnen, Hennis is in dat opzicht een groot gemis - kennelijk. 

Zijn redenen om aan te nemen dat een prominente CDA-politicus 180 graden naast de waarheid zit, ook bij zaken als staatsveiligheid? Natuurlijk wel, daarvoor hoeven we niet zo ver terug in ons verleden. En dan hebben we het niet over mei 1940, toen de voorloper van Buma het volk op het hart bond om 'rustig te gaan slapen'. Duitsland is immers geen gevaar, het zal de neutraliteit strict respecteren. De heer H. was daar immers zo helder over. 'Achteraf' is het beter om als 'te voorzichtig' te worden bezien, dan dat men nu ineens allerlei overhaaste maatregelen neemt (ter verdediging van het land) waarmee we die diezelfde fijne meneer H. tegen de belaarsde schenen zouden kunnen schoppen. Zo bekeken is er 'voorshands nog geen enkele reden om verontrust te zijn'.

Vooruit, dat is flauw. Zijn er drie recentere voorbeelden te noemen, waarbij het CDA zich diskwalificeerde als het gaat om een buitenlandse dreiging? 

Irak heeft massa vernietingswapens die Europa kunnen treffen
Mooi baantje
Misschien was u het vergeten, maar in 2003 zijn de Amerikanen met Nederlandse steun Irak binnengevallen. Dat land ligt namelijk naast Saudi-Arabië, waar veel van de kapers van 9/11 zijn geboren. Er zijn minstens 100.000 Iraakse burgersslachtoffers te betreuren, maar de dreiging van Saddam was echt reëel. 

Maandenlang werd Nederland overspoeld met bangmakend nieuws uit het Midden-Oosten. Binnen 45 minuten zou Saddam de wereld kunnen vernietigen. Hoe precies, dat werd nooit duidelijk. Na de inval werden er geen wapens gevonden, dus deze was onrechtmatig. Het kostte Balkenende een kabinetje, Irak was vernietigd en werd een broeiplaats voor islamitische terreur die een veel grotere bedreiding vormt dan Saddam ooit had durven dromen. Daarom, laat bij een dreigingsanalyse de CDA'er de koffie maar rondbrengen. De Hoop Scheffer hield er overigens wel een mooi baantje aan over. 

Al het geld komt terug, met rente
Wederom moet de wereld gered worden door het CDA, nu is het Griekse begrotingstekort de dodelijkste dreiging voor het voortbestaan van de planeet. Maar maakt u zich geen zorgen, het gaat slechts € 4 miljard kosten en daar gaan we nog winst op maken ook. 

Het zou noch bij die vier miljard blijven, noch bij de Grieken. In totaal staat Nederland nu garant voor een bedrag de omvang van onze economie gaat naderen, in order van grootte zitten we op een honderdvoudige van het genoemde bedrag. Daar maken we een nieuw topic over met een verse berekening, maar de eurocrisis (dus niet alleen de Grieken) heeft ons al een halve ton per werkende gekost. Daar zitten de strapatsen van de ECB ook bij, dus dat bedrag gaat nog oplopen. 

Cirkel is rond
Het geld vliegt op drie manieren de deur uit. Ten eerste hebben we het ESM, dat Europese stabiliteitsmechanisme. Via die instelling en zeven andere (zoals het IMF) wordt er allemaal directe steun gegeven aan armlastige landen. Ten tweede is er het TARGET2-systeem, waarmee Europese banken onderling betalingen salderen. Banken uit Zuid-Europa (en daarmee hun overheden) hebben daar een forse achterstand bij onder meer Nederland.

Voor ons gaat het om dik € 100 miljard aan oninbare vorderingen op een failliete tegenpartij. De derde tak is die van de ECB, die zich met onder meer 'outright monetary transactions' (OMT) volzuigt met net zo risicovol staatspapier. Voor Nederland staat de teller daar op € 117,5 miljard. Alles opgeteld, gedeeld door het aantal werkenden in Nederland, komen we uit op een halve ton kosten door de euro per loonslaaf. Dat is zeven jaar na de uitspraak 'alles komt terug met rente'. 

Wij gaan de uitslag van het referendum respecteren
Een probleempje voor de korte termijn. Als je precies hetzelfde wil als een concurrerende partij (VVD), namelijk een negatieve uitkomst van het referendum over Oekraïne, negeren, hoe profileer je jezelf dan nog? Simpel. Stel dat je de uitslag wel gaat respecteren, omdat je de democratie zo'n warm hart toedraagt. Het referendum wordt immers vrij kort voor de Kamerverkiezingen gehouden.

Nu zit het CDA met diezelfde VVD (die overigens heel eerlijk is over de afkeer van referenda) in een coalitie, dus daarmee is het koddige standpunt over het respecteren van een volksraadpleging ook als sneeuw voor de zon verdwenen. Er komt een nieuw referendum, over de sleepwet, die juist is aangesteld omdat we kennelijk juist zo bang moeten zijn voor nepnieuws uit Rusland. Of het precies zo is als Buma stelde wordt nog onderzocht, maar als straks uit onderzoek blijkt dat de Russische dreiging mee blijkt te vallen, dan is de wet die daar een antwoord op vormt al aangenomen. 

Het is net als met de chemische bommen van Saddam. We starten er een oorlog om, als blijken dat ze niet bestaan is de oorlog al een feit en boeit het eigenlijk niet zo hoe het echt zit. Een partij die zelf zo werkt, is naar eigen zeggen bang voor nepnieuws.

Bijzonder.